Räkna ut avgiften för hemtjänst
  
 
Här kan du lätt göra en första preliminär beräkning av vad det skulle kosta för dig att få hemtjänst. Observera att avgiften kan fastställas först när biståndsavdelningen beslutat om vilka insatser från hemtjänsten som du har behov av.

Du behöver ha följande uppgifter tillgängliga för att kunna börja beräkningen:

• Boendekostnad
• Bostadstillägg
• Inkomst av tjänst eller pension etc.
• Inkomst av kapital

Klicka på knappen nedan för att börja beräkningen
 
 
 
© AMBWest