Uträkning av avgiften inom äldreomsorgen
Här kan du göra en preliminär beräkning om vad insatser skulle kosta dig inom äldreomsorgen i Trollhättans Stad.
Klicka på knappen ”Fortsätt” för att starta en beräkning.
Trollhättans Stad tillämpar aktuella inkomster för innevarande år vid avgiftsberäkningen. Det underlättar
för kunden att ha aktuella pensionsbesked avseende utbetalningar för innevarande år till hands för samtliga aktuella pensioner (t ex Pensionsmyndigheten, KPA, SPP, Alecta, AMF,osv.) Samtliga inkomster beaktas vid avgiftsberäkning även bostadstillägg och ränteinkomster/utdelning på fonder och aktier per
den 31/12 föregående år.
Ange nettobelopp d v s belopp efter skatt i denna beräkningsmodell.
© ambwest.se