Uträkning av avgiften inom äldreomsorgen
Avgifterna inom äldreomsorgen påverkas av hur mycket tid du är beviljad och vad du har för inkomster och boendekostnader. Här kan du göra en preliminär beräkning för att se ungefär hur stor kostnaden blir för dig med insatser från äldreomsorgen i Värnamo kommun.
Klicka på knappen ”Fortsätt” för att starta en beräkning.
Värnamo kommun tillämpar aktuella inkomster för innevarande år vid avgiftsberäkningen. Det underlättar
för kunden att ha aktuella pensionsbesked avseende utbetalningar för innevarande år till hands för samtliga aktuella pensioner (t ex Pensionsmyndigheten, KPA, SPP, Alecta, AMF,osv.) Samtliga inkomster beaktas vid avgiftsberäkning även bostadstillägg och ränteinkomster/utdelning på fonder och aktier per
den 31/12 föregående år.
Ange nettobelopp d v s belopp efter skatt i denna beräkningsmodell.
© ambwest.se