Uträkning av avgiften inom äldreomsorgen
Här kan du göra en preliminär beräkning om vad insatser skulle
kosta dig inom äldreomsorgen i Vetlanda kommun.
Klicka på knappen ”Fortsätt” för att starta en beräkning.
Vetlanda kommun tillämpar aktuella inkomster för innevarande år
vid avgiftsberäkningen. Det underlättar för kunden att ha aktuella pensionsbesked avseende utbetalningar för innevarande år till
hands för samtliga aktuella pensioner (t ex Pensionsmyndigheten, KPA, SPP, Alecta, AMF,osv.) Samtliga inkomster beaktas vid avgiftsberäkning även bostadstillägg och ränteinkomster/utdelning
på fonder och aktier per den 31/12 föregående år.
Ange nettobelopp d v s belopp efter skatt i denna beräkningsmodell.
Lycka till!
© ambwest.se