Räkna själv ut eventuellt försörjningsstöd
Riksnormen omfattar skäliga
kostnader för:

• livsmedel
• lek och fritid
• förbrukningsvaror
• dagstidning
• teleräkning och TV-avgift
• kläder och skor
• hälsa och hygien
Här kan Du själv räkna ut och se hur Du ungefär ligger till i förhållande till riksnormen för ekonomiskt bistånd. Men det är också många andra faktorer utöver de ekonomiska som påverkar det slutliga resultatet.
För en vuxen person som inte är samboende men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas norm för ensamstående. Gemensamma hushållskostnader för hushållet påverkas av antalet medlemmar i hushållet.
Alla beslut grundar sig på en individuell bedömning och kan bara fattas efter en kontakt med en socialsekreterare.
Klicka på knappen ”Start” för att starta en beräkning.
© ambwest.se