Uträkning av avgiften inom äldreomsorgen
Här kan du göra en preliminär beräkning om vad insatser skulle kosta dig inom äldreomsorgen i Gullspångs kommun.
Klicka på knappen ”Fortsätt” för att starta en beräkning.
Gullspångs kommun tillämpar aktuella inkomster för innevarande år vid avgiftsberäkningen. Det underlättar
för kunden att ha aktuella pensionsbesked avseende utbetalningar för innevarande år till hands för samtliga aktuella pensioner (t ex Pensionsmyndigheten, KPA, SPP, Alecta, AMF,osv.) Samtliga inkomster beaktas vid avgiftsberäkning även bostadstillägg och ränteinkomster/utdelning på fonder och
aktier per den 31/12 föregående år.
Ange nettobelopp d v s belopp efter
skatt i denna beräkningsmodell.
© ambwest.se